Woordje van de voorzitter

Liefde voor Melsele bracht ons samen. Het nieuwe bestuur van de Melseelse Aardbeifeesten, waar ik de fiere voorzitter van mag zijn, is samengesteld uit zowel geboren en getogen Melselenaren, als uit nieuwkomers die hier hun thuis hebben uitgebouwd.  Waar vroeger de turnkring de gangmaker was voor de Aardbeifeesten, ben ik blij te kunnen vaststellen, dat er ook bestuursleden zijn, die los staan van de turnkring en het engagement hebben aangegaan deze 54’ste Aardbeifeesten tot een bruisend succes te helpen maken.

 

Zittend vlnr : Ann Cools (secretaris), Annick Van Krunckelsven (bestuurslid), Shana De Beukelaer (ondervoorzitter), Ilse Rossaer (penningmeester). 

Staand vlnr : Jens De Wael (bestuurslid), Geert Van Raemdonck (bestuurslid), Luc Van Hese (voorzitter), Jos Pijl (bestuurslid), Herman Janssens (bestuurslid).

 

Ik wil van dit voorwoord ook gebruik maken, om alle mede-organisatoren te bedanken voor hun zeer gewaardeerde inbreng : dankzij hun inzet kunnen wij een evenwichtig en gevarieerd aanbod van activiteiten op ons programma zetten. Wij hopen dan ook ten stelligste u te mogen ontmoeten op de festiviteiten in de tent.

 

Tot slot wil ik nog een woord van dank richten aan al onze nu reeds gekende sponsors en in het bijzonder aan de gemeente en het OCMW van Beveren : zonder hun steun, en de fantastische inbreng van de gemeentelijke medewerkers, zouden deze feesten niet mogelijk geweest zijn !

 

Bedankt, van harte !

 

 

Luc Van Hese
voorzitter vzw Aardbeifeesten Melsele